Pasadvies in onze showroom
60 dagen retourrecht
Snelle levering
Groot assortiment op voorraad

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Algemeen
1. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terug vindt op de website van Tjoelup. Tjoelup is onderdeel van DuoVita B.V. (BTW nummer NL853209844B01). De bestellingen worden verzonden vanuit ons distributie centrum te Vlissingen, Nederland. 
2. De afbeeldingen van de producten op de website van Tjoelup komen zo nauwgezet overeen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

 

ARTIKEL 2 - Bestelling en levering
1. Alle leveringen van Tjoelup hangen samen met de volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
2. Indien de consument via een elektronische weg een aankoop doet, bevestigt Tjoelup langs elektronische weg de ontvangst van deze aankoop. Zolang de ontvangst van de aankoop niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Tjoelup bevestigd via email.
4. Tjoelup streeft er naar om het product binnen drie (3) werkdagen te verzenden naar het afleveradres. Uiterlijk zal het product binnen achtentwintig (28) dagen na bestelling worden verzonden. Is dit niet mogelijk doordat het artikel tijdelijk niet voorradig is of er om andere redenen vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5. Het bestelde artikel wordt na ontvangst van betaling op onze bankrekening per post naar het afleveradres verzonden. Indien de prijs van de goederen inclusief verzendkosten zijn dan neemt Tjoelup éénmalig de verzendkosten op haar rekening. Mochten de goederen retour komen bij Tjoelup wegens een foutief adres, niemand aanwezig of andere redenen dan komen de kosten voor de tweede of verdere verzendpogingen op kosten van de klant.
6. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, stelt u dan Tjoelup zo spoedig mogelijk op de hoogte. Eventuele onjuistheden zullen wij naar goed geweten recht zetten.

 

ARTIKEL 3 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in Euro.
2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Indien uw betaling niet binnen tien (10) dagen op de door ons vermelde bankrekening staat, annuleren wij uw bestelling zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
4. Indien er in de tijd tussen bestelling en levering prijswijzigingen plaats vinden geldt de prijs van het bestelde artikel die op de besteldatum vermeld is in de winkel Tjoelup.
5. Tjoelup behoudt zich het recht van levering voor. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

ARTIKEL 4 - Retour zenden
1. U hebt het recht om, binnen zestig (60) dagen, zonder opgaaf van redenen van uw aankoop af te zien en de bestelling terug te zenden naar Tjoelup. Gegraveerde- en/of gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geruild of retour gezonden worden.
2. Retourzendingen dienen altijd eerst gemeld te worden aan Tjoelup, liefst via email: [email protected]
3. Indien u een bestelling binnen de termijn van zestig (60) dagen retourneerd, dan stort Tjoelup het door u betaalde aankoopbedrag, na ontvangst van de retourzending, zo spoedig mogelijk terug, doch altijd binnen 30 dagen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
4. Mocht u binnen zestig (60) dagen na ontvangst fabricage- en/of productiefouten constateren dan kunt u het artikel terugsturen naar bovenvermeld adres en krijgt u na ontvangst het volledige aankoopbedrag teruggestort of al naar gelang uw keuze een nieuw artikel opgestuurd. De retourkosten zijn voor rekening Tjoelup.
5. Bij een retourzending geldt altijd dat het product compleet dient te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking is. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. 
Reeds ontvangen retourzendingen die niet voldoen aan bovenvermelde punten kunnen worden teruggestuurd naar klant. De kosten hiervoor zijn voor rekening klant.

 

ARTIKEL 5 - Garantie
1. Tjoelup staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Tjoelup er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Mocht uw product defect raken in de garantieperiode, dan zal het product worden gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is, vervangen worden door een nieuw identiek exemplaar of, indien een identiek exemplaar niet meer leverbaar is, door een nieuw product met dezelfde waarde.
2. Een door de Tjoelup, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tjoelup kan doen gelden.
3. Om aanspraak te maken op bovenstaande garantie regeling dient u het product met factuur op te sturen naar Tjoelup. Eventuele kosten voor het opsturen zijn voor rekening van de klant. Indien u gebruik wilt maken van de garantie verzoeken we u om eerst contact met ons op te nemen via email. Wij antwoorden u zo snel mogelijk met de adresgegevens waar u het product naar toe kunt sturen. 

 

ARTIKEL 6 - Klachtenregeling
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: [email protected] Wij zullen binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, op uw klacht reageren. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, stellen wij u daarvan op de hoogte binnen 14 dagen door middel van een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer we u een meer uitvoerig antwoord kunnen geven.
2. Indien de klacht niet onderling in overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 7 - Geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten tussen u en Tjoelup waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 8 - Copyright
1. De https://www.tjoelup.com geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Duovita B.V. is het niet toegestaan teksten of afbeeldingen op enig andere wijze te verveelvoudigen of te gebruiken voor commerciele doeleinden.

 

ARTIKEL 9 - Privacy verklaring
1. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Tjoelup respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

Laatst bekeken